AccueilFrChercher

Ouzbek
oʻzbek tili, oʻzbekcha ; ўзбек тили, ўзбекча ; اۉزبېک تيلي, اۉزبېکچە
Pays Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, Xinjiang, Afghanistan
Nombre de locuteurs 55 millions (dont 34 millions en Ouzbékistan)
Typologie SOV, agglutinante, à accent d'intensité
Classification par famille
Statut officiel
Langue officielle Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan
Codes de langue
IETF uz
ISO 639-1 uz
ISO 639-2 uzb
ISO 639-3 uzb
Étendue macro-langue
Type langue vivante
Linguasphere db 44-AAB-da, db
WALS uzb
Glottolog uzbe1247
Échantillon
Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme (voir le texte en français)
 • Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng boʻlib tugʻiladilar. Ular aql va vijdon sohibidirlar va bir-birlari ila birodarlarcha muomala qilishlari zarur.
 • Барча одамлар эркин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб туғиладилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир-бирлари ила биродарларча муомала қилишлари зарур.
Carte
Image illustrative de l’article Ouzbek

L'ouzbek (autonymie : oʻzbek tili) est une langue appartenant au groupe des langues turciques de la famille des langues altaïques, parlée par plus de 50 millions de personnes. Il est surtout utilisé en Asie centrale, principalement en Ouzbékistan (env. 28 millions de locuteurs sur 30 millions d'Ouzbeks ethniques et 34 millions d'Ouzbékistanais), où il est la langue officielle, mais également au Tadjikistan (1 300 000), au Kirghizstan (1 000 000), au Turkménistan (500 000) et en Afghanistan (4 500 000). Il est également parlé en Chine (province ouïgoure de Xinjiang) (393 000)[1].

L'ouzbek moderne puise ses origines dans la langue tchaghataï (ou djaghataï) qui est aussi à l'origine de la langue ouïghoure. L'émir Mir Alisher Navoï, grand poète et philosophe du XVIe siècle, a largement contribué à la formation de la langue ouzbek moderne. L'ouzbek officiel actuel se base sur le dialecte de Ferghana et dans une moindre mesure, sur celui de Tachkent. On peut noter également les dialectes karlouk, kiptchak et oghouz.

Alphabet ouzbek

Avant 1928, l'alphabet ouzbek fut perso-arabe (basé sur la yaña imlâ), de 1928 aux années 1940 latin (version du Yanalif), de 1940 à 1992 cyrillique, à partir du 1992 à nouveau latin mais remanié (d'abord dans la version proche du turc, ensuite, depuis , avec une translittération sans signes diacritiques). Toutefois, l'apostrophe a valeur phonétique (coup de glotte, voyelle longue ou séparation de consonnes) et il existe deux digrammes avec des apostrophes culbutées, gʻ et oʻ. De nos jours, l'ouzbek s'écrit en alphabet latin.

Les Ouzbeks de Chine utilisent un alphabet arabe modifié.

 • Ancien alphabet arabe[2]
ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و ه ی
 • Alphabet arabe de 2003 utilisé en Afghanistan[3]
آ ا أ ء ب پ ت ث
ج چ ح خ ذ ر ز ژ
س ش ص ض ط ظ ع غ
ف ق ک گ ل م ن و
ؤ ۇ ۉ ه ة ی ي ې
ئ
 • Alphabet cyrillique (jusqu'à l'indépendance du pays)
А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н О о
П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц
Ч ч Ш ш Ъ ъ Ь ь Э э Ю ю Я я Ў ў
Қ қ Ғ ғ Ҳ ҳ
А а B b V v G g D d Е е (Ye au début) Yo yo J j
Z z I i Y y K k L l М m N n О о
P p R r S s Т t U u F f X x Ts ts (S au début)
Ch ch Sh sh ʼ - E e Yu yu Ya ya Oʻ oʻ
Q q Gʻ gʻ H h

Le texte de l'Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en ouzbek écrit en caractères latins et cyrilliques :

 • Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng boʻlib tugʻiladilar. Ular aql va vijdon sohibidirlar va bir-birlari ila birodarlarcha muomala qilishlari zarur.
 • Барча одамлар эркин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларда тенг бўлиб туғиладилар. Улар ақл ва виждон соҳибидирлар ва бир-бирлари ила биродарларча муомала қилишлари зарур.
 • (Traduction en français : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.)

Prononciation

La langue ouzbèke (et spécifiquement les accents dominants de Tachkent et de Ferghana) a une double particularité par rapport aux autres langues turques : elle se caractérise par l'absence d'harmonie vocalique, survenue, le plus probablement, sous l'influence du persan, et par l'okanié ou réduction de voyelles (quand certains [a] panturcs se prononcent comme des [o]). La dernière trouve son reflet dans la règle historique de translittération des noms et des noms propres ouzbeks s'écrivant avec un 'o' vers une forme panturque avec un 'a' (Toshkent - Tashkent, Islom - Islam, Andijon - Andijan, Abdullo - Abdullah). Cette translittération est toujours pratiquée dans une certaine mesure, malgré le passage de l'ouzbek à l'alphabet latin. L'harmonie vocalique est nettement moins présente dans l'ouzbek du nord et de l'ouest de l'Ouzbékistan. L'accent de mot tombe généralement sur la dernière syllabe.

Grammaire

L'ouzbek est une langue agglutinante qui ne connait pas le genre ni l'article. Les noms se déclinent de façon uniforme (une seule déclinaison) avec 6 cas : le nominatif (pas de marque), le possessif et le génitif (suffixe -ning), l'accusatif (suffixe -ni), le datif-directif (suffixe -ga), le locatif (suffixe -da) et l'ablatif (suffixe -dan). Le pluriel des noms se forme au moyen du suffixe -lar. L'adjectif épithète se place avant le nom et ne s'accorde ni en cas ni en nombre. Le comparatif de supériorité se forme au moyen du suffixe -roq. Il existe en ouzbek de nombreuses postpositions, qui régissent soit le nominatif, soit le datif, soit l'ablatif. L'infinitif des verbes est caractérisé par le suffixe -moq.

Conjugaison

Présent de l’indicatif

Les désinences personnelles sont : -man, -san (informel)/-siz (politesse), -di, -miz, -sizlar, -dilar.

Entre le radical et la désinence personnelle s’intercale un phonème de liaison. Ce phonème est a après un radical terminé par une consonne, y après un radical terminé par une voyelle (ce y forme une diphtongue avec la voyelle du radical).

Exemples:

gapir-moq "parler'"

Sg. 1gapir-a-man
Sg. 2gapir-a-san / gapir-a-siz
Sg. 3gapir-a-di
Pl. 1gapir-a-miz
Pl. 2gapir-a-sizlar
Pl. 3gapir-a-dilar

yasha-moq "vivre, habiter"

Sg. 1yasha-y-man
Sg. 2yasha-y-san / yasha-y-siz
Sg. 3yasha-y-di
Pl. 1yasha-y-miz
Pl. 2yasha-y-sizlar
Pl. 3yasha-y-dilar

Exemples de mots ouzbeks

françaisouzbek
terreyer
cielosmon
eausuv
feuolov
hommeinson
femmeayol
mangeryemoq
boireichmoq
grandkatta
petitkichik
nuittun
jourkun

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

 • (uz) S. Ashirboyev, I. Azimov, M. Rahmatov et A. Gʻoziyev, Eski oʻzbek tili va yozuvi praktikumi, Toshkent, (lire en ligne)
 • Bayram Balci, Khoudaïkoul Ibraguimov, Ouloughbek S. Mansourov et Johann Uhrès, Nouveau dictionnaire ouzbek-français, Paris, L'Asiathèque, coll. « Langues & Mondes », , XLVII+328 (ISBN 978-2-911053-65-8)
 • (fr + uz) Bayram Balci, Khoudaïkoul Ibraguimov, Ouloughbek S. Mansourov et Johann Uhrès, Nouveau dictionnaire ouzbek-français, Toshkent, Institut français d’études sur l'Asie centrale, , 380 p.
 • (de) Ingeborg Baldauf, Schriftreform und Schriftwechsel bei den muslimischen Russland- und Sowjettürken (1850–1937), ein Symptom ideengeschichtlicher und kulturpolitischer Entwicklungen, Budapest, Akad. Kiadó, coll. « Bibliotheca Orientalis Hungarica » (no 40),
 • (en) András J. E. Bodrogligeti, Modern literary Uzbek, a manual for intensive elementary, intermediate, and advanced courses, vol. 1–2 (Cyrillic version), Munich, LINCOM Europa, coll. « LINCOM language coursebooks » (no 10),
 • (en) András J. E. Bodrogligeti, Modern literary Uzbek, a manual for intensive elementary, intermediate, and advanced courses, vol. 1–2, Munich, LINCOM Europa, coll. « LINCOM studies in Asian linguistics » (no 50–51), , 1346 p. (ISBN 978-3-89586-694-4, 3-89586-710-1 et 3-89586-694-6)
 • Saodat Doniyorova, Parlons ouzbek, Paris, éditions L’Harmattan, , 300 p. (ISBN 978-2-7475-1589-4, lire en ligne)
 • (en) Michael Everson et Roozbeh Pournader, Computer Locale Requirements for Afghanistan, United Nations Development Programme Afghanistan et Afghan Transitional Islamic Administration, Ministry of Communications, (lire en ligne)
 • (en) William Fierman, Language planning and national development, the Uzbek experience, Berlin, de Gruyter, coll. « Contributions to the sociology of language » (no 60), , 358 p. (ISBN 3-11-012454-8, lire en ligne)
 • (en) Khayrulla Ismatulla, Modern literary Uzbek, vol. 1, Bloomington, Indiana University, coll. « Indiana University Uralic and Altaic series » (no 161), , 551 p. (ISBN 0-933070-36-5)
 • (en) Karl A. Krippes, Uzbek-English dictionary, Kensington Md, Dunwoody, 1996, 2002, 284 p. (ISBN 978-1-881265-45-0 et 1-881265-45-5)
 • (de) Angelika Landmann, Usbekisch : Kurzgrammatik, Wiesbaden, Harrassowitz, , 131 p. (ISBN 978-3-447-06289-3, lire en ligne)
 • (en) Andrée F. Sjoberg, Uzbek Structural Grammar, Den Haag, coll. « Indiana University Uralic and Altaic series » (no 18), den haag
 • Johann Uhrès, Grammaire de l’ouzbek à l’usage des francophones, Istanbul, éditions Isis, , XII+168 (ISBN 975-428-129-7)
 • Johann Uhrès, « Le point sur les alphabets utilisés pour les langues turciques », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, Paris, , pp. 287-320, N° 29
 • (en) Natalie Waterson, Uzbek–English dictionary, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 975-428-129-7)
 • (de) Stefan Wurm, « Das Özbekische », dans Jean Deny, Philologiae Turcicae Fundamenta, vol. 1, Wiesbaden, , 489–524 p.
 • Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология тюркских языков / Отв. ред. член-корр. АН СССР Э. Р. Тенишев. — М.: Наука, 1988. — 208 с. — (ISBN 5-02-010887-1).
 • Исматуллаев Х. Х. Самоучитель узбекского языка. — Ташкент: Ўқитувчи, 1991. — 145 с.
 • Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. — М., Л.: Издательство АН СССР, 1960.
 • Ходжиев А. П. Узбекский язык // Языки мира: Тюркские языки. — М.: Институт языкознания РАН, 1996. — С. 426—437. — (Языки Евразии). — (ISBN 5-655-01214-6).

Articles connexes

Liens externes